Kosten

Vergoeding

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding. In de verwijsbrief noteert de huisarts dat u verwezen wordt voor een behandeling in de basis GGZ en vermeldt de huisarts dat er een vermoeden is van een in de DSM V benoemde stoornis. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, met uitzondering van behandeling van werkproblemen, aanpassingsstoornissen, relatietherapie en slaapstoornissen. Soms wordt behandeling hiervan vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit terugvinden in uw polis.

Voor de zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw jaarlijkse eigen risico wordt aangesproken. Dit eigen risico rekent uw zorgverzekeraar met u af. Voor velen bedraagt het eigen risico voor 2024 385 euro, tenzij u dit heeft verhoogd.

Wij hebben voor 2024 een contract met alle verzekeraars afsgesloten.

Zorgprestatiemodel

De nieuwe bekostiging (zorgprestatiemodel) is op 1 januari 2022 ingegaan. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties zijn de losse onderdelen van uw behandeling, namelijk de gesprekken die u heeft met uw zorgverlener. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaats hebben gevonden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan.

In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van het consult, de setting (ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II) waarin de behandeling plaatsvindt en het beroep van uw zorgverlener (GZ psycholoog of psycholoog) het tarief. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. In het geval dat u gezien wordt door een psycholoog zal er ook een consult plaatsvinden met de verantwoordelijk regiebehandelaar (GZ-psycholoog). Dit zal tijdens het intakegesprek besproken worden.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de onder andere de onderstaande tarieven bepaald. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de tariefbeschikking van de Nza

Diagnostiek

Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 45 minuten is €151,07.
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 60 minuten is €173,40.

Behandeling

Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 45 minuten is €128,40.
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 60 minuten is €152,50.

Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente. Als u niet heeft afgezegd, dan wordt u gebeld voor een telefonisch consult en anders wordt deze afspraak particulier in rekening gebracht. Wij hanteren een no-show tarief van €50,- voor een gemist consult.

Indien u de gesprekken met de psycholoog zelf moet betalen, geldt voor 2023 het tarief van het NZa.

Voor schriftelijke informatie verstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts volgen wij het geldend NZa tarief per uitwisseling. Dit wordt doorberekend aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Meer weten?

Op deze pagina van het NIP vindt U meer informatie.

Zorgplafond

Sommige zorgverzekeraars hanteren een zorgplafond per jaar. Wanneer dit plafond is bereikt dan krijgen wij onze zorg niet meer vergoed en zijn we genoodzaakt om cliënten via bemiddeling van uw verzekeraar door te verwijzen. De zorgverzekeraars die dit jaar een zorgplafond hebben ingesteld betreffen alle zorgverzekeraars onder het zorglabel van Zilveren Kruis en CZ.

Meer informatie treft u op http://www.nza.nl/