Kosten

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, met uitzondering van behandeling van werkproblemen, aanpassingsstoornissen, relatietherapie en slaapstoornissen. Soms wordt behandeling hiervan vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit terugvinden in uw polis.

Voor de zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw jaarlijkse eigen risico wordt aangesproken. Dit eigen risico rekent uw zorgverzekeraar met u af. Voor velen bedraagt het eigen risico voor 2021 385 euro, tenzij u dit heeft verhoogd.

Wij hebben een contract met alle verzekeraars met uitzondering van de verzekeraars Besured, Promovendum, National Academic, Aevitae en Aon

De vergoeding voor jeugd tot 18 jaar verloopt via uw gemeente en is zonder eigen risico.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de onderstaande tarieven volgens Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ dwingend voorgeschreven:

Code Zorgzwaarteproduct Prestatie Maximumtarief Minuten ±
180001 Kort € 522,13 300
180002 Middel € 885,01 500
180003 Intensief € 1434,96 750
180004 Chronisch € 1380,49 750
180005 Onvoll.beh. traject € 228,04 120
94073 OVP niet-basispakketzorg Consult € 114,41 60

Deze basis-ggz ‘zorgproducten’ kunnen wisselend bestaan uit intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging, administratie, afstemming, telefonisch consult, aanvullende psychodiagnostiek, behandeling (face-to-face, E-health, of een mix hiervan) en consultatie.

Particuliere tarieven

Verrichting Tarief per uur Btw 21% Totaal
Coaching € 105,00 € 22,05 € 127,50
Relatie coaching € 160,00 € 33,60 € 193,60
Supervisiegesprek € 95,00 € 19,95 € 114,95

Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente. Als u niet heeft afgezegd, dan wordt u gebeld voor een telefonisch consult en anders wordt deze afspraak particulier in rekening gebracht tegen OVP tarief (zie onder).

Indien u de gesprekken met de psycholoog zelf moet betalen, geldt voor 2021 het tarief van NZa €110,27 per consult (het OVP-tarief 2021).

Voor schriftelijke informatie verstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts geldt in 2021 het NZa tarief €86,57 per uitwisseling. Dit wordt doorberekend aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Meer weten?

Op deze pagina van het NIP vindt U meer informatie.

Zorgplafond

VGZ, Menzis en Achmea hanteren een zorgplafond per jaar. Wanneer dit plafond is bereikt dan krijgen wij onze zorg niet meer vergoed en zijn we genoodzaakt om cliënten via bemiddeling van uw verzekeraar door te verwijzen.

Meer informatie treft u op http://www.nza.nl/