Praktijk voor Psychologische Hulpverlening

Welkom op de site van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, voor kinderen & volwassenen. Zoekt u een ervaren, vakkundige psycholoog bij u in de buurt? Met korte wachttijden en een persoonlijke aanpak?

In verband met het Coronavirus hebben we verscherpte maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan

Vanaf heden bestaat ook de mogelijkheid om de behandeling via beeldbellen te laten verlopen. Het is mogelijk om face-to-face afspraken te maken. Hierbij vragen wij om uw voorzichtigheid. Wij volgen de regels van de RIVM. Indien u gezondsheidsklachten heeft welke kunnen duiden op het Coronavirus, zoals bijvoorbeeld verkoudheidsklachten of hoesten/benauwdheid, verzoeken we u om contact op te nemen met uw behandelaar.
Uw behandelaar kan u verder informeren over de maatregelen die wij getroffen hebben.

Onze praktijk

Onze praktijk biedt al zo’n 30 jaar psychologische zorg dichtbij de cliënt in de wijk. Wij zijn vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak en bieden Generalistische Basis GGZ. Psychologische zorg is onderverdeeld in Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ. Onze praktijk biedt alleen Generalistische basis GGZ. Met een verwijzing van uw huisarts voor Specialistische GGZ kunt u niet bij ons terecht.

Wachttijden

Wij streven er naar om binnen 4-6 weken vanaf uw eerste contact met onze praktijk een intakegesprek in te plannen (aanmeldwachttijd maximaal acht weken). De behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Deze informatie vindt u onder psychologen -> meer informatie.

Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons, wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland http://www.psyzorghk.nl. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd).

Bijgewerkt per 1 september 2020

Locaties

Onze praktijk is gevestigd in Haarlem en maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over Psyzorg HK, zie ook: http://www.psyzorghk.nl.

Kosten

De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van € 385,- is voldaan. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u op verzoek dit bedrag ook in termijnen voldoen. Zie voor meer informatie over de kosten en vergoeding het kopje Kosten.

Kind & ontwikkeling voor 4 tot 18 jaar

Kinderen en jongvolwassenen communiceren op eigen wijze en op het moment dat zij er klaar voor zijn. Door groei en ontwikkeling veranderen kinderen voortdurend en als ouders moet je daar telkens op inspelen. Wanneer kinderen op één of andere wijze laten weten dat ze niet lekker functioneren, ergens hinder van ondervinden, ongemotiveerd of humeurig zijn of ander gedrag vertonen, is het van belang hier op een adequate wijze op te reageren en niet te lang te wachten. Betrokkenheid van een Kinder- en Jeugdpsycholoog in een vroeg stadium kan het verschil maken tussen wel of niet blijven zitten, wel of niet agressief worden, wel of niet geïsoleerd raken. Tijdig adviseren, ingrijpen of begeleiden kan de kans op escalatie van problemen op latere leeftijd verkleinen. Hiermee kun je veel problemen voorkomen en de verdere ontwikkeling van het kind bijsturen en stimuleren.
Centraal staat de positieve werkwijze, waarin de aandacht wordt gericht op de mogelijkheden en de sterke kanten van het kind om de huidige situatie te veranderen en te verbeteren. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt, wat hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor de gewenste verandering zal vergroten.

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?

Volwassenen vanaf 18 jaar

In de Generalistische Basis GGZ kunnen er tussen de één en elf gesprekken plaatsvinden. Bij de groep ‘chronisch’ is verlenging mogelijk: dit is stabiele problematiek bij mensen die met enige vorm van regelmatige hulp of ondersteuning in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en sociale contacten te onderhouden. Niet iedere verzekeraar vergoedt het pakket chronisch. Behandelingen zijn conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken en bestaan in de basis uit gesprekken. Aanvullend werken wij veel met huiswerkopdrachten en zelfhulpprogramma’s (e-health).

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?

Wat wij niet behandelen

U bent elders beter op uw plaats wanneer verslaving uw eerst hulpvraag is, er sprake is van ernstige suïcidaliteit of bij crisisgevoeligheid. Uw huisarts kan u hierover informeren.

Opbouw behandeling

Wij bieden behandelingen conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken. We beginnen altijd met een intake/eerste gesprek waarin we kennis maken, werkwijze besproken wordt en verschillende mogelijkheden aan bod komen. Hierna bestaat de mogelijkheid voor u om aan te geven of u een voorgestelde behandeling ziet zitten en of u een klik ervaart met de psycholoog.

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. We maken vaak ook gebruik van vragenlijsten die u online of bij ons op papier kunt invullen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens - hierover leest u meer op deze pagina. Hierbij kunt u huiswerkopdrachten meekrijgen, bijvoorbeeld via een online module (e-health), maar ook praktische of schrijfoefeningen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (bijvoorbeeld een familielid, partner of vriend) meenemen naar een gesprek? Dat kan - vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.
Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

Visie: Mens centraal

Onze praktijk bestaat inmiddels zo’n 30 jaar. We hebben in deze periode veel ontwikkelingen in de GGZ de revue zien passeren. Onze beste ervaringen hebben we in de kortdurende zorg door nauw aan te sluiten bij de vraag van onze cliënten. Niet de klacht maar de kracht van mensen staat bij ons centraal. Dat is altijd door verwijzers en cliënten zeer gewaardeerd. In de afgelopen vier jaar zien we dat de overheid, en in het verlengde hiervan de verzekeraars, de klacht weer centraal hebben gezet. Er moet sprake zijn van een stoornis om psychologische zorg vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar, per 1 oktober 2016 moeten we, verplicht, door elke cliënt bij de start en na afloop van een behandeling, een klachtenlijst laten invullen.

Waarom eigenlijk? Om de kwaliteit te toetsen van behandelaars? Om aan cliënten aan te tonen dat hun klachten verminderd zijn? Wat wordt er met die berg aan informatie eigenlijk straks gedaan? Want alles wordt ook nog anoniem verzameld.
Wij stellen ons nog steeds op het punt dat de focus eenzijdig op klachten te leggen geen holistische visie is op de mensen in onze spreekkamer. Klachtreductie is iets anders dan problemen oplossen voor een zo goed mogelijk leven. Daarom is onze praktijk altijd rond de cliënt georganiseerd, dichtbij in de wijk, zonder overbodige bureaucratie.

De Universiteit van Maastricht doet steeds meer onderzoek naar Nieuwe wegen in de GGZ. Voor ons zijn ze niet nieuw, maar we steunen deze ideeën wel van harte! Bekijkt U eens de visie van Jim van Os over deze nieuwe GGZ:
https://www.youtube.com/watch?v=7XKcovp93No