De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening

Welkom op de site van De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, GGZ voor volwassenen. Zoekt u een ervaren, vakkundige psycholoog bij u in de buurt? Met korte wachttijden en een persoonlijke aanpak?

Onze praktijk

Onze praktijk biedt al zo’n 35 jaar psychologische zorg dichtbij de cliënt in de wijk. Wij zijn vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak en bieden Generalistische Basis GGZ. Psychologische zorg is onderverdeeld in Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ. Onze praktijk biedt alleen Generalistische basis GGZ. Met een verwijzing van uw huisarts voor Specialistische GGZ kunt u niet bij ons terecht.

Wachttijden

Wij streven er naar om binnen 12-14 weken vanaf uw eerste contact met onze praktijk een intakegesprek in te plannen (aanmeldwachttijd maximaal acht weken). De behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Deze informatie vindt u onder psychologen -> meer informatie.

Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons. Wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland http://www.psyzorghk.nl. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd).

Bijgewerkt per 06 september 2022

Locaties

Onze praktijk is gevestigd in Haarlem en maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over Psyzorg HK, zie ook: http://www.psyzorghk.nl.
Sinds 2020 is er een samenwerking met Haarlem Samen Gezond en zit er voor 1 dag in de week een psycholoog op die locatie.

Kosten

De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van € 385,- is voldaan. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u op verzoek dit bedrag ook in termijnen voldoen. Zie voor meer informatie over de kosten en vergoeding het kopje Kosten.
In 2022 krijgen we te maken met een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij bepaalt de duur van het consult het tarief. In onze praktijk gaan we uit van de tijd die voor u is ingepland in de agenda, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Lees hier meer over in de Patientfolder-zorgprestatiemodel.

Volwassenen vanaf 18 jaar

In de Generalistische Basis GGZ kunnen er tussen de één en elf gesprekken plaatsvinden. Bij de groep ‘chronisch’ is verlenging mogelijk: dit is stabiele problematiek bij mensen die met enige vorm van regelmatige hulp of ondersteuning in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en sociale contacten te onderhouden. Niet iedere verzekeraar vergoedt het pakket chronisch. Behandelingen zijn conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken en bestaan in de basis uit gesprekken. Aanvullend werken wij veel met huiswerkopdrachten en zelfhulpprogramma’s (e-health).

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?

Wat wij niet behandelen

U bent elders beter op uw plaats wanneer verslaving uw eerst hulpvraag is, er sprake is van ernstige suïcidaliteit of bij crisisgevoeligheid. Uw huisarts kan u hierover informeren.

Opbouw behandeling

Wij bieden behandelingen conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken. We beginnen altijd met een intake/eerste gesprek waarin we kennis maken, werkwijze besproken wordt en verschillende mogelijkheden aan bod komen. Hierna bestaat de mogelijkheid voor u om aan te geven of u een voorgestelde behandeling ziet zitten en of u een klik ervaart met de psycholoog.

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. We maken vaak ook gebruik van vragenlijsten die u online of bij ons op papier kunt invullen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens - hierover leest u meer op deze pagina. Hierbij kunt u huiswerkopdrachten meekrijgen, bijvoorbeeld via een online module (e-health), maar ook praktische of schrijfoefeningen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (bijvoorbeeld een familielid, partner of vriend) meenemen naar een gesprek? Dat kan - vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.
Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

Kind & ontwikkeling voor 4 tot 18 jaar

Vanaf 1 september 2021 hebben wij geen aanbod meer voor kind en jeugd tot 18 jaar.