De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening

Welkom op de site van De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, GGZ voor volwassenen. Zoekt u een ervaren, vakkundige psycholoog bij u in de buurt? Met een persoonlijke aanpak?

Onze praktijk

Onze praktijk biedt al zo’n 35 jaar psychologische zorg dichtbij de cliënt in de wijk. Wij zijn vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak en bieden Generalistische Basis GGZ. Psychologische zorg is onderverdeeld in Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ. Onze praktijk biedt alleen Generalistische basis GGZ. Met een verwijzing van uw huisarts voor Specialistische GGZ kunt u niet bij ons terecht. Dit staat op uw verwijsbrief.

Wachttijden

Wij streven er naar om binnen 8 weken vanaf uw eerste contact met onze praktijk een intakegesprek in te plannen (aanmeldwachttijd maximaal acht weken). De behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Deze informatie vindt u onder psychologen -> meer informatie.
Sommige van onze behandelaren hebben een zeer lange wachtlijst. Wij adviseren u daarom om alleen een algemene voorkeur op te geven.

Mocht u de wachttijd te lang vinden dan kunt u zich ook aanmelden onze collega's binnen Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland. Zij hebben een kortere wachttijd:

U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen, ook wel de treeknormen genoemd.

Bijgewerkt per 22 april 2024

Locatie

Onze praktijk is gevestigd in Haarlem en maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over Psyzorg HK, zie ook: http://www.psyzorghk.nl.

Kosten

De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2024 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van € 385,- is voldaan. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u op verzoek dit bedrag ook in termijnen voldoen. Zie voor meer informatie over de kosten en vergoeding het kopje Kosten.
Vanaf hebben we te maken met de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij bepaalt de duur van het consult het tarief. In onze praktijk gaan we uit van de tijd die voor u is ingepland in de agenda, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Lees hier meer over in de Patientfolder-zorgprestatiemodel.

Volwassenen vanaf 18 jaar

In de Generalistische Basis GGZ kunnen er tussen de één en elf gesprekken plaatsvinden. Behandelingen zijn conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken en bestaan in de basis uit gesprekken. Deze consulten kunnen zowel face-to-face als online plaatsvinden. Aanvullend werken wij veel met huiswerkopdrachten en zelfhulpprogramma’s (e-health).

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?

Wat wij niet behandelen

U bent elders beter op uw plaats wanneer verslaving uw eerst hulpvraag is, er sprake is van ernstige suïcidaliteit of bij crisisgevoeligheid. Uw huisarts kan u hierover informeren.

Opbouw behandeling

Wij bieden behandelingen conform de richtlijnen tenzij er reden is om hiervan af te wijken. We beginnen altijd met een intake/eerste gesprek waarin we kennis maken, werkwijze besproken wordt en verschillende mogelijkheden aan bod komen. Hierna bestaat de mogelijkheid voor u om aan te geven of u een voorgestelde behandeling ziet zitten en of u een klik ervaart met de psycholoog.

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. We maken vaak ook gebruik van vragenlijsten die u online of bij ons op papier kunt invullen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens - hierover leest u meer op deze pagina. Hierbij kunt u huiswerkopdrachten meekrijgen, bijvoorbeeld via een online module (e-health), maar ook praktische of schrijfoefeningen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (bijvoorbeeld een familielid, partner of vriend) meenemen naar een gesprek? Dat kan - vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.
Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

Kind & Jeugd voor 4 tot 18 jaar

Wij hebben geen aanbod voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.